AnyDesk 4.1.3

AnyDesk 4.1.3

philandro Software GmbH – 1,4MB – Shareware –
AnyDesk là một ứng dụng máy tính để bàn từ xa sử dụng DeskRT, một codec video mới được thiết kế đặc biệt cho giao diện người dùng đồ họa. Chương trình này truyền 60 khung hình / giây trên mạng nội bộ và nhiều các kết nối internet. Điều này là nhiều hơn bất kỳ cạnh tranh từ xa máy tính để bàn ứng dụng và làm cho trên màn hình di chuyển mượt nhất có thể.

Tổng quan

AnyDesk là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi philandro Software GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.115 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AnyDesk là 4.1.3, phát hành vào ngày 14/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/06/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 3.7.0 , được sử dụng bởi 18 % trong tất cả các cài đặt.

AnyDesk đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,4MB.

AnyDesk Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho AnyDesk!

Cài đặt

người sử dụng 4.115 UpdateStar có AnyDesk cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
philandro Software GmbH
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại